Coaching

Als coach informeer ik mensen die willen scheiden of hun samenleving willen verbreken. De coaching kan er ook toe leiden dat jullie van de scheiding afzien.

Voor coaching kun je je alleen of als paar melden
Het scheiden van een partner is een van de meest stressvolle periodes in het leven van een mens. Als coach sta ik je/jullie met raad en daad bij, in praktische en in emotionele zin.

Coach versus mediator
De coaching gaat vooraf aan, of vindt plaats naast, een scheidingsprocedure. Ik ben ook mediator en kan jullie ook tijdens de scheidingsprocedure begeleiden. Dit kan overigens alleen als ik jullie beide coach. In geval van individuele coaching dien je begeleid te worden door een neutrale onpartijdige mediator. Ik kan je dan uiteraard doorverwijzen.

Scheiden of doorgaan?
Mogelijk wil je onderzoeken of het voortzetten van jullie relatie haalbaar is. Er vinden dan een of meer onderzoeksgesprekken met mij plaats. Mogelijk is verwijzing naar een relatie-therapeut noodzakelijk of nemen jullie de weloverwogen beslissing om te gaan scheiden.

Scheiden en de kinderen
Het belang van jullie kinderen staat voorop. De positie van kinderen wordt altijd expliciet aan de orde gesteld.

Informatie en advies over scheiding:
Als coach kan ik jullie informatie en advies geven over:

  • De mogelijkheid van mediation of scheiding via een juridische scheidingsprocedure;
  • Juridische zaken bij scheiding, bij verbreking van een samenleving of bij verbreking van geregistreerd  partnerschap;
  • Rechten en plichten aangaande kinder- en/of partneralimentatie en de berekening daarvan;
  • Boedelscheiding, financiën, verkoop van woning of overname woning;
  • De positie van kinderen bij scheiding en ouderschap na scheiding;
  • De urgentie-aanvraag voor een woning;
  • Pensioenverevening.

Samenwerkingen
Waar nodig werk ik samen met andere deskundigen zoals een financieel adviseur en een advocaat.

Kosten coaching
Mijn tarief voor coaching bedraagt € 100,00 per uur, inclusief BTW.

Waarom inschakelen van een coach?
Omdat je niet achteraf maar vooraf, alleen of samen met je partner, inzicht wilt krijgen in wat je te wachten staat bij een scheiding.