Rol mediator

Bij conflicten kunnen emoties hoog oplopen. Met als gevolg dat met elkaar praten en naar elkaar luisteren vaak niet meer mogelijk is. Een neutrale derde, in dit geval de MfN mediator kan jullie helpen dit te doorbereken.

De mediator is de gespreksleider en bemoeit zich niet met de inhoud van het conflict en geeft daarover ook geen oordeel. De mediator houdt de regie, zorgt ervoor dat er (echt) naar elkaar wordt geluisterd, zorgt dat beide partijen hun standpunten duidelijk kunnen maken en helpt partijen om beter met elkaar te kunnen communiceren, nu maar ook eventueel in de toekomst (i.v.m. eventuele kinderen).

De mediator heeft geen enkel belang bij de oplossing die jullie daarvoor onder haar begeleiding uiteindelijk zullen vinden. Dit maakt het mogelijk dat zij zich geheel neutraal en onafhankelijk ten opzichte van hen kan opstellen.

De MfN mediator is verplicht om te handelen volgens de Gedragsregels voor Mediators en het MfN Reglement. Er is een klacht- en tuchtrecht van toepassing.

Zie hier de ervaringen van onze clienten.