Fiscale voordelen (2019)

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (heffingskorting)

Je kunt de inkomensafhankelijke combinatiekorting onder de volgende voorwaarden krijgen:

  • Er woont minstens 6 maanden een kind bij je dat bij aanvang van het kalenderjaar jonger dan 12 jaar is.
  • Dit kind is in die periode ingeschreven op jouw woonadres. Bij co-ouders mag het kind ook ingeschreven staan op het woonadres van de co-ouder. Let op: voor deze aftrekpost moeten in geval van co-ouderschap de kinderen minimaal 3 dagen bij iedere ouder verblijven.
  • Jouw inkomsten uit tegenwoordige arbeid (loon of bijvoorbeeld freelance-inkomsten) zijn hoger dan € 4.934,- of je komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek.
  • Je hebt geen fiscale partner. Indien je wel een fiscale partner hebt dan komt diegene die het minste inkomen heeft in aanmerking voor deze heffingskorting.

De korting bedraagt maximaal € 2.835,-.

Kindgebonden budget (toeslag)

Daarnaast is er het kindgebonden budget. Om kindgebonden budget te krijgen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
  • Degene die de kinderbijslag aanvraagt komt tevens in aanmerking voor het Kind gebonden budget.
  • Als jouw kind 16 of 17 jaar is, en jij en de andere ouder krijgen geen kinderbijslag voor jouw kind, dan moet je jouw kind in belangrijke mate onderhouden.
  • Het (gezamenlijke) inkomen van jezelf en je eventuele partner is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor jou geldt.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Voor jouw toeslagpartner geldt dit ook.
  • Zonder toeslagpartner is het maximale vermogen dat je mag hebben om nog in aanmerking te komen voor Kindgebonden budget € 114.776,-.

Hoeveel kindgebonden budget je krijgt, hangt af van het inkomen van jezelf en jouw eventuele partner. Ook het aantal kinderen dat je hebt telt mee.