Online Mediation

Door de situatie omtrent het coronavirus is het noodzakelijk geworden om meer gebruik te maken van digitale middelen in plaats van het gebruikelijke face-to-face contact. Mediationbureau Midden-Nederland heeft zich uiteraard zo snel mogelijk hierin aangepast en de ervaring leert inmiddels dat het ook op deze manier mogelijk is om een scheiding goed te regelen. In deze tekst zullen we uiteenzetten hoe dit online proces er nu uitziet en wat mogelijke voor- en nadelen van online mediation zijn.

Momenteel worden de intakegesprekken digitaal gehouden. Het intakegesprek is een kort gesprek van ongeveer een half uur, waarbij jullie situatie wordt besproken. Jullie komen tijdens dit gesprek meer te weten over mediation en onze werkwijze. Duidelijk zal worden of mediation in jullie situatie geschikt is en of de klik er is met de mediator. Indien gewenst zal er een vervolggesprek gemaakt worden. Vervolgens krijg je van de mediator een e-mail met wat actiepunten, zoals het aanleveren van bepaalde documenten die nodig zijn voor het proces.

De mediationgesprekken die daarop volgen worden op dit moment indien gewenst face-to-face gehouden en anders via videobellen. Hierin wordt vooral gekeken naar jullie behoefte. Mochten jullie je er niet goed bij voelen om in deze situatie face-to-face af te spreken, dan is dat dus ook niet nodig. Dan zal de mediator met jullie een online gesprek voeren, net zoals tijdens het intakegesprek. Mocht je liever wel afspreken op locatie, dan is dit dus ook goed mogelijk. Face-to-face gesprekken zijn uiteraard alleen mogelijk indien de mediator en jullie geen coronasymptomen vertonen, conform de richtlijnen van het RIVM.

Verder contact met de mediator verloopt, zoals gebruikelijk is, voornamelijk per mail. De mediator zal de documenten in overleg met jullie opstellen. Mocht er sprake zijn van een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap, dan dienen de stukken nog ondertekend te worden bij onze advocaat in Maarssen. Ook hier worden uiteraard de richtlijnen van het RIVM nageleefd.

Voordelen van online mediation:

  • Flexibiliteit: de afspraak kun je digitaal op een door jouw gewenste locatie bijwonen;
  • Jullie hebben geen reiskosten en reistijd;
  • Doordat er minder een directe confrontatie is en je in een eigen (veilige) omgeving zit, kan het zijn dat je je vrijer voelt om je gevoelens te delen.

Eventuele nadelen van deze online werkwijze:

  • Je bent afhankelijk van een goede internetverbinding en het goed werken van de techniek;
  • Een deel van de non-verbale communicatie en interactie kan gemist worden. De mediator besteedt hier wel extra aandacht aan.

Voor de online gesprekken maken wij gebruik van Zoom en  Microsoft teams of een applicatie naar jullie keuze. We zijn hierin flexibel en kunnen gebruik maken van de applicatie die jullie prettig vinden en kennen. Uiteraard kunnen wij jullie hier ook in ondersteunen als dit nodig is, door uitleg te geven over de applicatie.

Neem gerust contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken. We denken graag met jullie mee.

online mediation