scheiding van tafel en bed

Wat is een scheiding van tafel en bed?

Naast dat er gekozen kan worden voor een echtscheiding, is er ook nog een andere mogelijkheid; scheiding van tafel en bed. Dit betekent dat je gescheiden van elkaar wil leven en geen “tafel en bed” meer met elkaar deelt. Omdat het volgende wet niet meer verplicht is om tijdens een huwelijk samen te wonen, komt deze vorm van scheiden nog maar zelden voor.

Waarom zou je hiervoor kiezen?

Sommige mensen kiezen ervoor vanuit geloofsovertuiging en andere mensen hebben praktische redenen. Zo kan de financiële situatie een reden zijn om niet te scheiden. Bij een scheiding van tafel en bed, ben je wettelijk gezien nog gewoon getrouwd maar leven jullie apart.

Hoe kunnen jullie dit regelen?

De procedure van een scheiding van tafel en bed lijkt erg op die van een echtscheiding en kan ook via ons bureau worden geregeld.

Eventuele voor- of nadelen

– De gemeenschap van financiën (bezittingen, vermogen, schulden etc.) wordt beëindigd;
– Het gezamenlijk ouderlijk gezag over eventuele kinderen blijft gewoon bestaan maar jullie dienen een ouderschapsplan op te stellen waarin jullie alle afspraken over de kinderen vastleggen;
– Jullie kunnen het door jullie (tijdens het huwelijk) opgebouwde ouderdomspensioen al verdelen;
– De opbouw van nabestaandenpensioen kan gewoon door blijven lopen;
– Jullie blijven, net als bij een echtscheiding, een onderhoudsplicht (partneralimentatie) hebben naar elkaar;
– Jullie kunnen beiden met een nieuwe partner samenwonen maar je kunt niet trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Hoe lang kun je gescheiden van tafel en bed zijn?

Jullie kunnen ervoor kiezen om de rest van jullie leven gescheiden te blijven van tafel en bed, maar jullie kunnen er ook voor kiezen om alsnog het huwelijk te ontbinden. Wanneer jullie toch weer bij elkaar zouden komen, kan de scheiding van tafel en bed ook worden beëindigd door de rechtbank te laten weten weer officieel getrouwd te willen zijn. Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Wil je meer informatie over scheiden van tafel en bed, neem dan gerust contact met op.