Wat moet je regelen voor de kinderen als jullie uit elkaar gaan?

Ouderschapsplan 
Als je minderjarige kinderen hebt moet je samen afspraken maken over de kinderen. Deze afspraken stellen jullie vast in een ouderschapsplan.

Ouderlijk gezag
Na de scheiding houden jullie beiden het ouderlijk gezag over jullie kinderen. Dit geldt ook bij het beëindigen van het geregistreerd partnerschap als de man het kind heeft erkend. Jullie blijven beiden verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van jullie kinderen.

Na een scheiding hebben beide ouders recht op omgang met de kinderen. Jullie maken hier afspraken over in een zorgregeling of omgangsregeling (in ouderschapsplan).

Kinderalimentatie
Jullie zijn als ouder wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van jullie kinderen. Als je uit elkaar gaat, moeten jullie hiervoor een financiële regeling afspreken. Dit heet kinderalimentatie.

Kinderbijslag
Bij een scheiding wordt de kinderbijslag betaald aan de ouder bij wie het kind woont. Wanneer jullie kind om beurten bij u en uw ex-partner woont (co-ouderschap) kan de kinderbijslag tussen jullie beiden verdeeld worden.

Meer informatie over kinderbijslag bij een scheiding vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Mediator
Een mediator kan jullie helpen om alles te regelen en samen tot een oplossing te komen. Neem gerust contact op voor meer informatie.