Wat is de werkwijze mediation?

Een mediator is iemand die verstand heeft van communicatie. Iedere mediator is onafhankelijk, kiest geen partij, zorgt ervoor dat jullie allebei je verhaal kunnen doen en dat jullie naar elkaar luisteren. Tijdens de gesprekken met de mediator zal er voldoende aandacht zijn voor jullie emoties. Jullie emoties moeten besproken worden, voordat er goede afspraken gemaakt kunnen worden. Daarnaast zorgt de mediator ervoor dat de afspraken die jullie maken, juridisch juist zijn.

Werkwijze:

Het intakegesprek (kosteloos)
In dit gesprek komen jullie meer te weten over mediation en de werkwijze. Duidelijk zal worden of mediation in jullie geval geschikt is en of de klik er is met de mediator. Indien gewenst zal er een vervolgafspraak gemaakt worden.

Start mediation
Na het intakegesprek start het eerste mediationgesprek met het ondertekenen van de zogenaamde mediationovereenkomst. Hierin spreek je onder andere af dat de gesprekken vertrouwelijk zijn, dat je vrijwillig meedoet en dat je actief mee zult doen aan de gesprekken. Daarna begint de daadwerkelijke mediation. Voor de meeste mediationtrajecten zijn 2 tot 3 gesprekken van ongeveer 1,5 uur nodig. De bereikte overeenstemming wordt schriftelijk vastgelegd in een juridisch bindende overeenkomst (de vaststellingsovereenkomst) of in een echtscheidingsconvenant.

Samenwerking met specialisten
Voor het indienen van een echtscheidingsverzoek werken wij samen met een advocaat en voor het berekenen van de kinder- en/of partneralimentatie werken wij samen met een financieel adviseur.

Evaluatie
Na een nader te bepalen periode kan het wenselijk zijn een evaluatiemoment in te plannen. Er kan dan gekeken worden of de gemaakte afspraken werken of dat er hier en daar wat aangepast dient te worden.