scheiden met kinderen

Scheiden met kinderen

Wat moet je regelen voor de kinderen als jullie gaan scheiden of uit elkaar gaan?

Ouderschapsplan

Vanaf 1 maart 2009 is het voor ouders die uit elkaar gaan en minderjarige kinderen hebben verplicht om samen afspraken te maken over hen en deze afspraken vast te leggen in een ouderschapsplan.

Inhoud ouderschapsplan
In het ouderschapsplan staan afspraken over jullie kinderen. Jullie mogen zelf bepalen wat hierin komt te staan en hoe uitgebreid jullie zaken vast willen leggen. Wat in ieder geval in het plan moet staan is:

  • De verdeling van zorg- en opvoedingstaken;
  • De wijze waarop jullie elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen met betrekking tot jullie kind(eren);
  • De kosten van de verzorging en opvoeding van jullie kinderen (kinderalimentatie).

Bekijk de checklist van het ouderschapsplan en het voorbeeld van het ouderschapsplan om een idee te krijgen van de inhoud.

Wij werken met een vragenlijst die jullie beiden afzonderlijk van elkaar invullen. Zo komen alle onderwerpen aan bod en kan de mediator een ouderschapsplan opstellen die bij jullie past. De ervaring leert dat een ouderschapsplan waar jullie beiden achterstaan ook echt werkt en ten goede komt aan jullie onderlinge communicatie.

Kinderalimentatie

Jullie zijn als ouder wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van jullie kinderen. Als je uit elkaar gaat moeten jullie hiervoor een financiële regeling afspreken. Dit heet kinderalimentatie.

Uitgangspunten berekening kinderalimentatie

Eerst wordt de Behoefte bepaald.
Om de kinderkosten (behoefte van de kinderen) vast te stellen worden de tabellen gebruikt die zijn opgesteld door de ‘Nibud Werkgroep Alimentatienormen’. Op basis van het gezamenlijke netto besteedbare inkomen wordt in de tabel bepaald wat de kosten van de kinderen zijn.

Uit de totale kosten van de kinderen per maand dienen alle kosten betaald te worden zoals onder andere de woonlasten, voeding, persoonlijke verzorging, kleding, telefoon, zakgeld, schoolkosten, contributies etc. Als de kinderopvangkosten erg hoog zijn moet besproken worden of het bepaalde bedrag voldoende is of dat de kinderkosten omhoog moeten.

Vervolgens wordt de draagkracht bepaald.
Volgens de wet en de alimentatienormen worden de kosten van de kinderen naar rato van de draagkracht (hoeveel kun je betalen?) toegerekend. Je hoeft nooit meer te bepalen dan dat je draagkracht hebt.

Dan wordt de behoefte met de draagkracht vergeleken.
De behoefte wordt verdeeld naar rato van de draagkracht van beide ouders.

Zorgkorting
De ouders krijgen een zorgkorting van een bepaald % van de kosten van de kinderen op de dagen dat zij bij hen verblijven.

Mediator (gespecialiseerd in scheidingen met kinderen)

Een mediator kan jullie helpen om alles te regelen, samen goede afspraken te maken en alles goed op papier te zetten.

De mediator is ook KIES-omgangsbegeleider. Zij ondersteunt en begeleid kinderen en jongeren. De kinderen krijgen de gelegenheid om te praten over hun wensen en zorgen en over wat de scheiding voor hen betekent. Dit gebeurt in 1 a 2 gesprekken, met kinderen vanaf 5 jaar. Dit kan in een kleine groep zijn of individueel.

Het programma werkt met diverse creatieve spellen, gesprekken en werkvorm die altijd zijn aangepast aan de leeftijd van het kind en de fase waarin het kind zich bevindt. Kinderen hebben in deze fase een stem doordat hun vragen, zorgen en wensen meegenomen kunnen worden bij het opstellen van het ouderschapsplan.

De mediator bespreekt vooraf aan het opstellen van het ouderschapsplan de bevindingen met de ouders zodat ze rekening kunnen houden met hun kind en zich tenminste bewust zijn van wat belangrijk is voor hun kind. Een ouderschapsplan dat is opgesteld en waarbij rekening is gehouden met alle partijen, dus ook de kinderen, is in de praktijk beter te realiseren.
scheiden met kinderen

Neem gerust contact op voor meer informatie.