Kinderalimentatie

Na een (echt)scheiding blijft de verplichting bestaan om voor jullie kinderen te zorgen. Dit heet onderhoudsplicht (kinderalimentatie).

Het uitgangspunt voor kinderalimentatie is dat de kinderen er zo min mogelijk op achteruit gaan.

Uitgangspunten berekening kinderalimentatie

Eerst wordt de Behoefte bepaald.
Om de kinderkosten (behoefte van de kinderen) vast te stellen worden de tabellen gebruikt die zijn opgesteld door de ‘Nibud Werkgroep Alimentatienormen’. Op basis van het gezamenlijke netto besteedbare inkomen wordt in de tabel bepaald wat de kosten van de kinderen zijn.

Uit de totale kosten van de kinderen per maand dienen alle kosten betaald te worden zoals onder andere de woonlasten, voeding, persoonlijke verzorging, kleding, telefoon, zakgeld, schoolkosten, contributies etc. Als de kinderopvangkosten erg hoog zijn moet besproken worden of het bepaalde bedrag voldoende is of dat de kinderkosten omhoog moeten.

Vervolgens wordt de draagkracht bepaald.
Volgens de wet en de alimentatienormen worden de kosten van de kinderen naar rato van de draagkracht (hoeveel kun je betalen?) toegerekend. Je hoeft nooit meer te bepalen dan dat je draagkracht hebt.

Dan wordt de behoefte met de draagkracht vergeleken.
De behoefte wordt verdeeld naar rato van de draagkracht van beide ouders.

Zorgkorting
De ouders krijgen een zorgkorting van een bepaald % van de kosten van de kinderen op de dagen dat zij bij hen verblijven.

Jaarlijkse verhoging kinderalimentatie

Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging. Jullie vinden hieronder de meest recente percentages.

Hoe wordt het percentage bepaald?
De minister van Justitie bepaalt rond november met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast. Dit percentage hangt af van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen.

Via deze link kun je berekenen wat het nieuwe bedrag zou moeten zijn.

Stel je ex-partner tijdig op de hoogte van het nieuwe bedrag.

Wijzigingen kinderalimentatie

Het is aan te raden om bij wijzigingen een nieuwe berekening te laten maken, denk hierbij aan:

– wijzigingen in het inkomen van de moeder of vader;
– wijzigingen in de zorgverdeling van de kinderen;
– wijzigingen in de kosten voor de kinderen.

Mediation

Neem gerust contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een kosteloos intakegesprek. Wij zijn op werkdagen van 09.00 uur – 17.00 uur te bereiken op: 030-2341466. Bij geen gehoor, kun je inspreken en word je binnen 24 uur teruggebeld.
kinderalimentatie