co-ouderschap

Co-ouderschap

Algemeen

Als ouders ervoor kiezen om uit elkaar te gaan, moet er ook worden nagedacht over de zorgverdeling van de kinderen. Een mogelijke regeling is co-ouderschap, waarbij ouders ervoor kiezen zo goed als 50/50 voor de kinderen te blijven zorgen. Hierbij kan ervoor gekozen worden om de kinderen één week bij de vader en dan één week bij de moeder te laten verblijven, maar de week kan ook opgedeeld worden en dat de weekenden dan wisselen. De wijze waarop deze verdeling wordt gemaakt is afhankelijk van de eigen wensen, gewoonten en werk- of persoonlijke verplichtingen.

Past co-ouderschap bij ons?

Wanneer jullie kiezen voor co-ouderschap is het belangrijk goed met elkaar te kunnen en blijven communiceren. Jullie gaan elkaar nog regelmatig zien en spreken en het is belangrijk hier ook voor open te staan. Het is tevens van belang jullie kinderen erbij te betrekken (mits je denkt dat ze oud genoeg zijn). Het is fijn voor kinderen om het gevoel te krijgen ook een stem te hebben in de situatie. De uiteindelijke beslissing ligt uiteraard wel bij jullie als ouders.

Voordelen van co-ouderschap

Een aantal voordelen van co-ouderschap zijn:

  • De kinderen hebben minder het gevoel te moeten kiezen tussen de ouders, waardoor zij minder snel een loyaliteitsconflict ontwikkelen;
  • De kinderen houden met beide ouders een band en vervreemden niet van één van hun ouders;
  • Er is een zo goed als gelijke balans in de zorg- en opvoedingstaken. Hierdoor is er gelijkwaardigheid in de positie die beide ouders hebben tot de kinderen;
  • Beide ouders hebben tijd met de kinderen en zijn betrokken bij alles wat er speelt in hun leven.

Nadelen van co-ouderschap

Of een co-ouderschapsregeling voor jullie geschikt is, hangt natuurlijk af van jullie situatie. Er kunnen ook nadelen kleven aan co-ouderschap:

  • De ouders houden veel contact met elkaar, wat voor sommige ex-partners moeilijk is;
  • Co-ouderschap kan voor sommige ouders lastig te combineren zijn met werk of andere persoonlijke verplichtingen;
  • In sommige gevallen zijn de kosten hoger, omdat bepaalde spullen van de kinderen twee keer worden aangeschaft;
  • Het kan voor sommige kinderen als vervelend worden ervaren dat zij telkens heen en weer moeten ‘verhuizen’ tussen hun ouders;
  • De ouders moeten wel redelijk dicht bij elkaar blijven wonen, zodat school vanuit beide huizen goed bereikbaar blijft en ook de wissel goed mogelijk is.

Co-ouderschap en alimentatie

Bij co-ouderschap kan er nog steeds sprake zijn van alimentatie: de ouders dragen bij in de kosten van de kinderen naar rato van hun inkomen.

Ouders werken bij co-ouderschap vaak met een kinderrekening waar zij beiden hun bijdrage op storten. Hier wordt dan onder andere de kinderbijslag en een eventuele bijdrage van beide ouders op gestort. Alle lasten van de kinderen worden dan vanaf deze rekening betaald.

Hebben jullie vragen over je eigen situatie, neem gerust contact met ons op.