Checklist ouderschapsplan

Onderwerpen en vragen om over na te denken m.b.t. het ouderschapsplan:

Omgang met de kinderen
Hoe wil je dat de kinderen jou als ouder beleven?
Hoe zie je je eigen rol als ouder?
Hoe zie je de rol van de andere ouder?
Hoeveel tijd, energie en aandacht kun/wil je steken in de kinderen?
In hoeverre ben je in staat jouw eigen woede/frustratie/teleurstelling opzij te zetten?

Opvoeding en praktische afspraken
Waar maak je je t.a.v. de gezamenlijke opvoeding het meest zorgen over?
Wat vind je belangrijk in de opvoeding van jullie kinderen? (denk aan normen/waarden e.d.)
Wat verwacht je daarin van de andere ouder?
Wat is de gezamenlijke lijn?
Welke verwachtingen hebben de kinderen van de manier van opvoeden van elk van jullie?
Welke praktische taken als ouder zie je voor zichzelf weggelegd en welke voor de andere ouder?

Omgangsregeling
Hoe zie jij de omgangsregeling?
Hoe ver gaan jullie uit elkaar wonen?
Bij wie worden de kinderen ingeschreven?
Wie brengt/haalt de kinderen op de wisseldag(en)?
Hoe willen jullie omgaan met opvang/oppas?

Communicatie
Hoe willen jullie elkaar informeren en overleggen over de kinderen? En hoe vaak?
Over welke zaken wil je overleggen? (bedtijd, dagritme, thuiskomtijden etc.)
Hoe wil je elkaar informeren in geval van bijzondere situaties (doktersbezoek, ziekte etc.)?
Hoe wordt een conflict opgelost als jullie het niet met elkaar eens zijn?
Mag het kind een ouder contacteren als hij op dat moment bij de andere ouder is?
Hoe wil je omgaan met signalen van de kinderen over de ander ouder?

School, kinderdagverblijf, BSO
Wie onderhoudt het contact met de school, kinderdagverblijf of BSO?
Hoe wordt schoolinformatie uitgewisseld tussen jullie?
Wie gaat er naar de ouderavonden of andere school gerelateerde bijeenkomsten?
Hoe wil je omgaan met beslissingen zoals naar welke school de kinderen gaan?

Verdeling vakanties, feestdagen en bijzondere dagen
Wil je een jaarlijks schema maken?
Hoe wil je de vakanties verdelen?
Hoe wil je feestdagen zoals oud en nieuw, kerst en sinterklaas verdelen?
Hoe wil je omgaan met verjaardagen van de kinderen?
Hoe wil je omgaan met bijzondere dagen zoals moeder- en vaderdag, verjaardagen van jullie zelf?

Doktersbezoek en overige medische zaken
Wie neemt besluiten over basiszaken als de tandarts of de huisarts?
Hoe wil je dat beslist wordt over belangrijke medische aangelegenheden?
Bij wie zijn de kinderen verzekerd tegen ziektekosten?

Overig
Hoe wordt het contact tussen andere familieleden en de kinderen geregeld?
Hoe willen jullie omgaan met situaties m.b.t. de kinderen waar jullie beiden voor uitgenodigd worden?
Hoe willen jullie omgaan met eventuele nieuwe partners?
Hoe wil je dat er omgegaan wordt met een voorgenomen verhuizing van 1 van jullie?
Wie heeft de paspoorten in beheer?
Zijn er nog andere belangrijke zaken die jullie vermeld willen hebben in het ouderschapsplan?
Hoe willen jullie de kinderen betrekken bij het ouderschapsplan?
Hoe vaak wil je het ouderschapsplan evalueren? En hoe wil je dit doen?

Een voorbeeld van een ouderschapsplan vind je hier.