Kosten mediation

Het intakegesprek is gratis. Tijdens dit gesprek wordt meer informatie over mediation gegeven en zal gekeken worden of mediation geschikt is voor jullie. Naar aanleiding hiervan bepalen jullie of jullie willen starten met de mediation.

De kosten van de mediation is afhankelijk van jullie verzamelinkomen 2017 en vermogen:

Gesubsidieerde mediation
Indien zowel je inkomen als je vermogen onder een bepaalde grens ligt, kun je in aanmerking komen voor gesubsidieerde mediation. De overheid betaalt dan mee aan de kosten van de mediator (en eventuele kosten voor de advocaat en rechtbank) en je betaalt zelf een vaste eigen bijdrage. Klik hier voor de tabel en informatie waaruit je kunt opmaken welke inkomens- en vermogensgrenzen gehanteerd worden om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtshulp. Scheiden kan al voor € 94,50 p.p.

Het kan ook zijn dan één van jullie in aanmerking komt voor subsidie. In dat geval betaalt de ander de helft van het reguliere tarief.

Niet-gesubsidieerde mediation
Indien je niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation, dan betaal je de mediator op basis van het aantal gewerkte uren. Het uurtarief voor mediation bedraagt: € 165,00 inclusief BTW. Bij een evenredige verdeling is dat € 82,50 per persoon. Meestal worden de kosten voor de mediation in gelijke delen door de partijen gedragen. Uiteraard staat het jullie vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.

Overige kosten:

Alimentatieberekeningen:
– Uitgebreide berekening kinderalimentatie + uitleg op papier = € 200,00
– Uitgebreide berekening partneralimentatie + uitleg op papier = € 200,00
– Uitgebreide berekening kinder- en partneralimentatie + uitleg op papier = € 250,00
– Uitgebreide alternatieve berekening + uitleg op papier = € 75,00
– Herberekening + uitleg op papier = € 150,00

Advocaatkosten € 650,-
Rechtbankkosten € 297,-

Pakketprijs
Als jullie beiden denken dat een beperkt aantal gesprekken voldoende is om tot overeenstemming te komen over jullie echtscheiding, boedelscheiding en afspraken rond de kinderen, kunnen jullie kiezen voor een vaste prijsafspraak.

Wij bieden jullie 2 totaalpakketen aan, in plaats van het normale uurtarief. Voor een vooraf vastgestelde prijs wordt jullie scheiding geregeld. De pakketten bestaan uit:

Vergoeding door verzekeraars
Door meerdere rechtsbijstandsverzekeraars worden bovengenoemde kosten vergoed omdat wij aangesloten zijn bij het MfN. Informeer dus bij je verzekeraar of dit bij jullie ook het geval is.

Samenwerking met specialisten
Omdat het belangrijk voor de mediator is om onpartijdig te blijven tijdens het mediationtraject werken wij samen met een aantal specialisten (financieel specialist en advocaat) op het gebied van financiële en juridische consequenties bij echtscheidingen. Hierdoor is het voor jullie niet meer nodig om naast een mediator andere specialisten in te huren. Mocht je toch liever je eigen specialist inhuren dan kan dat natuurlijk.

Kosten coaching

Het tarief voor coaching bedraagt € 100,00 per uur inclusief BTW.