communicatie tijdens en na scheiding

Communicatie tijdens en na een scheiding

Wanneer je gaat scheiden of gescheiden bent, betekent dit niet dat jouw ex-partner en jij elkaar niet meer gaan spreken of zien in de toekomst. Als jullie bijvoorbeeld samen kinderen hebben, gaan jullie elkaar hier geregeld over spreken. Over kleine administratieve zaken, maar ook over grotere onderwerpen, zoals de omgangsregeling of het welzijn van jullie kinderen. De manier waarop jullie met elkaar communiceren is hierbij van essentieel belang. In dit artikel zullen we tips m.b.t. communicatie geven voor tijdens en na een scheiding, met name in het geval dat ex-partners samen kinderen hebben.

Non-verbale communicatie

Het is allereerst niet alleen belangrijk wat je zegt, maar ook hoe je dit zegt. Je houding, gebaren en gezichtsuitdrukking behoren tot je non-verbale communicatie. Ook de toon van je stem heeft invloed op hoe je boodschap overkomt op een ander. Wees dus bewust van zowel je verbale- als je non-verbale communicatie.

Algemene tips

Naast dat jij je dus bewust wordt van de manier waarop jij over kunt komen, zijn er nog andere tips waaraan je je kunt proberen te houden tijdens de communicatie met je ex-partner. Deze tips hebben betrekking op hoe jij het gesprek kunt insteken en wat je zelf in je achterhoofd kunt houden:

 •  Zie je ex-partner als een collega-ouder en benader het gesprek op een zakelijke manier;
 • Kies een goed moment uit. Wanneer één van jullie al erg emotioneel is voordat het gesprek begint, heeft dit effect op de communicatie. Wees er dus eerlijk over als je emoties te hoog oplopen en stel dan voor op een ander moment door te praten;
 • Als jullie het niet met elkaar eens zijn en ergens niet uitkomen, laat dit dan even een paar dagen bezinken. Probeer je dan ook in de ander in te leven en pak het gesprek dan later met elkaar op;
 • Oordeel niet te snel over de ander: ga er vanuit dat jullie beiden de beste intenties hebben;
 • Bedenk dat het niet altijd kan gaan zoals je zelf zou willen: het is geven en nemen;
 • Wees je bewust van je eigen ‘allergieën’ en op welke manier het gedrag van je ex-partner je daarom erg irriteert. Probeer je eigen frustraties los te trekken van de onderlinge communicatie;
 • Voor sommige ouders is het lastig dat zij het kind op een bepaalde manier ‘los moeten laten’. Je zal niet meer zeven dagen in de week bij de opvoeding betrokken zijn. Accepteer dat er verschillen zijn tussen jullie twee en maak afspraken over wat je écht belangrijk vindt.

Praktische gesprekstips

Naast de bovenstaande algemene tips, zijn er ook wat praktische gesprekstips voor tijdens de gesprekken. Wanneer je deze tips meeneemt in de communicatie, zal het gesprek minder snel escaleren en voelt de ander zich serieus genomen:

 • Laat de ander uitpraten en luister echt naar hem of haar. Kijk de ander aan en spreek zelf op normale toon en met een open houding. Communiceer rustig en met respect;
 • Geef de ander de mogelijkheid om te reageren op wat je zegt en praat dus zelf niet te lang. Probeer om de beurt te praten;
 • Gebruik een positieve formulering. Praat dus liever over wat je wilt en wat volgens jou kan, in plaats van over wat je niet wilt en wat niet kan;
 • Vermijd zoveel mogelijk extreme woorden, zoals ‘altijd’ en ‘nooit’. Voorkom dat je verwijten gaat maken of de ander gaat beschuldigen;
 • Probeer geen dingen in te vullen voor de ander wanneer je iets niet begrijpt, maar vraag in dat geval om extra verduidelijking;
 • Wanneer gesprekken via Whatsapp of de mail even niet goed verlopen, bel je ex-partner dan op of bespreek het face-to-face;
 • Het kan helpen om samen gespreksafspraken te maken waarin jullie uitspreken hoe je met elkaar om wilt gaan. Hierin kunnen jullie bijvoorbeeld afspreken om bovenstaande praktische tips na te leven in gesprekken.

Extra aandachtspunten

Het is ook relevant te bedenken dat het belang van jullie kinderen voorop moet staan in het  onderlinge contact. Jullie kinderen hebben niet om deze situatie gevraagd en hebben in principe ook niets te maken met de problemen die tussen jullie twee spelen. Daarbij is het van belang dat je de ander ook zijn of haar rol als ouder gunt en uiteraard ook jullie kinderen hun beide ouders gunt. Jullie kinderen hebben hun ouders immers allebei nodig.

Ten slotte is het goed om jullie te realiseren dat het contact en ook de frequentie van het contact over jullie kinderen onderling gaat veranderen. Voorheen spraken jullie elkaar hierover wellicht iedere dag en na de scheiding gebeurt dit niet meer automatisch. Bespreek met elkaar hoe jullie hier nu invulling aan zouden kunnen geven, met als doel dat jullie beiden voldoende op de hoogte zijn over zaken met betrekking tot jullie kinderen.

Komen jullie er samen niet uit?

Mochten jullie er samen niet uitkomen, schroom dan niet om hulp te vragen aan derden. Het is niet gek dat jullie onderlinge communicatie soms stroef verloopt, en wellicht hebben jullie iemand anders nodig om jullie uit een negatieve spiraal te krijgen; een mediator kan jullie hier mee helpen. Hebben jullie vragen over tips in dit stuk of willen jullie hulp bij jullie onderlinge communicatie, neem contact met ons op.