kindgesprek rechtbank

Kindgesprek rechtbank

Wanneer heeft jouw kind een kindgesprek bij de rechtbank? Als je gaat scheiden door middel van een mediationtraject, wordt er een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding / ontbinding van het geregistreerd partnerschap ingediend bij de rechter. Er dienen dan omtrent de kinderen meerdere dingen geregeld te worden. De rechter zal over het algemeen met scheiding meegaan, maar het is wettelijk vastgelegd dat kinderen van 12 jaar en ouder de optie krijgen om te worden gehoord in zaken waarbij zij betrokken zijn. Dat is dus ook van toepassing bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding en ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

Jullie kind zal dan een brief ontvangen met een uitnodiging van de rechtbank voor een ‘kindgesprek’. Wanneer de rechtbank het gemeenschappelijke verzoek tot echtscheiding ontvangt, zullen zij het kindgesprek inplannen.

Er zijn dan drie mogelijkheden:

1. Indien er geen actie ondernomen wordt,  dan wacht de rechtbank het ingeplande moment van het kindgesprek af, en indien ze niks hebben gehoord, gaan ze erna door met de behandeling van het verzoek tot echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Hierdoor loopt het proces dus wel een zekere mate van vertraging op.

2. Jullie kind kan een brief* terugsturen naar de rechter, waarin hij of zij aangeeft in te stemmen met de gemaakte keuzes. Wanneer jullie dit doen, zal de rechtbank de datum van het kindgesprek niet afwachten en wordt het verzoek dus sneller behandeld na de ontvangst van de brief van jullie kind.

3. Jullie kind wil wel naar het gesprek. Deze mogelijkheid is niet erg gebruikelijk bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding en ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Dit is gebruikelijker in een situatie van een vechtscheiding of wanneer ouders het helemaal niet met elkaar eens zijn. Het kind krijgt dan door dit kindgesprek de mogelijkheid om ook zijn/haar mening te geven. Het kindgesprek vindt plaats in de rechtbank en duurt meestal ongeveer tien minuten. Er wordt gevraagd hoe het met het kind gaat, hoe het thuis gaat, wat het kind belangrijk vindt en wat het kind eventueel zou willen veranderen. De rechter zal alle meningen in overweging nemen, en op basis hiervan een beslissing nemen over de zaak.

*Indien jullie kind een brief terug wil sturen naar de rechter, is hieronder een voorbeeld te zien van een dergelijke brief. Uiteraard kunnen jullie je kind hiermee helpen. Jullie kind mag zelf bepalen hoe de brief eruit komt te zien en wat erin staat.