Werkwijze mediator

Stap 1: Het intakegesprek (kosteloos)

Allereerst hebben jullie een vrijblijvend intakegesprek. Jullie situatie wordt besproken en vervolgens leg ik uit wat mijn werkwijze is. Duidelijk zal worden of mediation in jullie situatie geschikt is en of de klik er tussen ons is. Indien gewenst zal er een vervolgafspraak gemaakt worden.

Stap 2: Actielijst

Na het intakegesprek ontvangen jullie via de e-mail de afspraakbevestiging voor het eerste mediationgesprek en vraag ik om een aantal documenten in te vullen en/of aan te leveren. Dit is ter voorbereiding op het eerste gesprek. Ook ontvangen jullie een stappenplan, zodat jullie precies weten wat jullie kunnen verwachten.

Stap 3: Start mediation

Het eerste mediationgesprek start met het ondertekenen van de zogenaamde mediationovereenkomst. Hierin spreken we onder andere af dat de gesprekken vertrouwelijk en vrijwillig zijn. Daarna begint de daadwerkelijke mediation en bespreek ik met jullie met welke onderwerpen jullie willen beginnen.

Stap 4: Vervolgafspraken

Voor de meeste mediationtrajecten zijn 2 tot 3 gesprekken van ongeveer 1,5 uur nodig. Tijdens deze gesprekken komen onderwerpen aan bod zoals:

  • Alle relevante info m.b.t. jullie kind(eren) m.b.t. het ouderschapsplan;
  • Kinder- en/of partneralimentatie;
  • Woning;
  • Inboedel;
  • Vermogensverdeling (bezittingen en schulden);
  • Pensioenen.

Stap 5: Vastleggen en tekenen van het resultaat

De bereikte overeenstemming wordt schriftelijk vastgelegd in een juridisch bindende overeenkomst. Denk hierbij aan een ouderschapsplan, convenant en/of vaststellingsovereenkomst. Mocht er sprake zijn van een echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap, dan dienen de documenten ondertekend te worden in Maarssen bij de advocaat waar ik mee samenwerk.

Stap 6: Indiening rechtbank

Bij een echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap worden de stukken ingediend bij de rechtbank. Nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan ontvangen jullie de beschikking, en wordt de echtscheiding of ontbinding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de betreffende gemeente.

Stap 7: Einde mediation

De mediation eindigt met een beëindigingsbericht van mij via de e-mail. Dit is nadat de documenten zijn ondertekend of wanneer de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Stap 8: Evaluatie

Na een nader te bepalen periode kan het wenselijk zijn een evaluatiemoment in te plannen. Er kan dan gekeken worden of de gemaakte afspraken werkbaar zijn en of er aanpassingen wenselijk zijn.

Samenwerking met specialisten

Voor het indienen van een echtscheidingsverzoek en voor het berekenen van de kinder- en/of partneralimentatie werk ik samen met een advocaat en een financieel adviseur.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over mijn werkwijze.