Werkwijze mediator

Stap 1: Het intakegesprek (kosteloos)

Allereerst hebben jullie een intakegesprek waarin jullie situatie wordt besproken. In dit gesprek komen jullie meer te weten over de werkwijze van de mediator (aangesloten bij MfN). Duidelijk zal worden of mediation in jullie situatie geschikt is en of de klik er is met de mediator. Indien gewenst zal er een vervolgafspraak gemaakt worden.

Stap 2: Actielijst

Na het intakegesprek ontvangen jullie via de e-mail een actielijst waarin we vragen om een aantal zaken. Dit is ter voorbereiding op het eerste gesprek.

Stap 3: Start mediation

Het eerste mediationgesprek start met het ondertekenen van de zogenaamde mediationovereenkomst. Hierin spreek je onder andere af dat de gesprekken vertrouwelijk en vrijwillig zijn. Daarna begint de daadwerkelijke mediation. De mediator bespreekt met jullie met welke onderwerpen jullie willen beginnen.

Stap 4: Vervolgafspraken

Voor de meeste mediationtrajecten zijn 2 tot 3 gesprekken van ongeveer 1,5 uur nodig. Tijdens deze gesprekken komen alle onderwerpen aan bod.

Stap 5: Vastleggen en tekenen van het resultaat

De bereikte overeenstemming wordt schriftelijk vastgelegd in een juridisch bindende overeenkomst. Denk hierbij aan een ouderschapsplan, convenant en/of vaststellingsovereenkomst. Mocht er sprake zijn van een echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap, dan dienen de documenten ondertekend te worden in Maarssen bij onze advocaat.

Stap 6: Indiening rechtbank

Bij een echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap worden de stukken ingediend bij de rechtbank. Nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan ontvangen jullie de beschikking, en wordt de echtscheiding of ontbinding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de betreffende gemeente.

Stap 7: Einde mediation

De mediation eindigt met een beëindigingsbericht van de mediator via de e-mail. Dit is nadat de documenten zijn ondertekend of wanneer de echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Stap 8: Evaluatie

Na een nader te bepalen periode kan het wenselijk zijn een evaluatiemoment in te plannen. Er kan dan gekeken worden of de gemaakte afspraken werkbaar zijn en of er aanpassingen wenselijk zijn.

Samenwerking met specialisten

Voor het indienen van een echtscheidingsverzoek en voor het berekenen van de kinder– en/of partneralimentatie werken wij samen met een advocaat en een financieel adviseur.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over onze werkwijze.

werkwijze mediator