kies omgangsbegeleiding

Wat is KIES?

KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situatie.

Bij een echtscheiding wordt een huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die de partners met elkaar hebben worden verbroken. Tegenwoordig zijn er echter ook veel ouders die ervoor hebben gekozen om niet te trouwen. Maar ook dan kunnen zij gaan scheiden. Zo’n scheiding heeft verder dezelfde kenmerken als een (echt)scheiding.

In de meeste situaties gaat het voor de kinderen om een enorm ingrijpende gebeurtenis. Onderzoeken tonen aan dat kinderen vaak nadelige gevolgen ondervinden van een scheiding van hun ouders. Niet alleen op het moment dat ze nog kind zijn, maar ook na een aantal jaren en zelfs tot op latere leeftijd.

Om veel problemen voor kind, ouders en de maatschappij te voorkomen is er KIES.

KIES(t u ook) voor uw Kind?

KIES omgangsbegeleiding

KIES omgangsbegeleiding is hulp voor kind en ouder ten tijde van het regelen van de scheiding en opstellen van het ouderschapsplan of hulp wanneer de omgang niet goed loopt en ouders zich opnieuw moeten inspannen voor het realiseren van een nieuw ouderschapsplan.

De methode

De effecten van de KIES-methode zijn wetenschappelijk getoetst door de universiteit van Utrecht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de KIES-methode daadwerkelijk helpt om de negatieve effecten van een echtscheiding bij kinderen te verminderen. Alle kinderen reageren op een echtscheiding, ook al lijkt deze nog zo makkelijk en goed te verlopen.

Werkwijze

Als KIES-omgangsbegeleider ondersteun en begeleid ik kinderen en jongeren. De kinderen krijgen de gelegenheid om te praten over hun wensen en zorgen en over wat de scheiding voor hen betekent. Dit gebeurt in 1 a 2 gesprekken, met kinderen vanaf 5 jaar. Dit kan in een kleine groep zijn of individueel.

Het programma werkt met diverse creatieve spellen, gesprekken en werkvorm die altijd zijn aangepast aan de leeftijd van het kind en de fase waarin het kind zich bevindt. Kinderen hebben in deze fase een stem doordat hun vragen, zorgen en wensen meegenomen kunnen worden bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Ik bespreek vooraf aan het opstellen van het ouderschapsplan de bevindingen met de ouders zodat ze rekening kunnen houden met hun kind en zich tenminste bewust zijn van wat belangrijk is voor hun kind. Een ouderschapsplan dat is opgesteld en waarbij rekening is gehouden met alle partijen, dus ook de kinderen, is in de praktijk beter te realiseren.

Neem gerust contact op voor meer informatie.