Wanneer je gaat scheiden door middel van een mediationtraject, wordt er een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding / ontbinding van het geregistreerd partnerschap ingediend bij de rechter. De rechter zal hier over het algemeen in meegaan, maar het is wettelijk vastgelegd dat kinderen van 12 jaar en ouder de optie krijgen om te worden gehoord in zaken waarbij zij betrokken zijn. Dat is dus ook van toepassing bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding en ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Dit heeft dus gevolgen voor jullie wanneer jullie één of meerdere kinderen hebben van 12 jaar en ouder.

Jullie kind zal in dat geval een brief ontvangen met een uitnodiging van de rechtbank voor een ‘kindgesprek’. Wanneer de rechtbank het gemeenschappelijke verzoek tot echtscheiding/ontbinding van het geregistreerd partnerschap ontvangt, zullen zij een kindgesprek inplannen.

Er zijn dan drie mogelijkheden:

 1. Indien er geen actie ondernomen wordt, dan wacht de rechtbank het ingeplande moment van het kindgesprek af, en indien ze niets hebben gehoord, gaan ze na deze datum door met de behandeling van het verzoek tot echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Hierdoor loopt het proces dus wel een zekere mate van vertraging op.
 2. Jullie kind kan een brief terugsturen naar de rechter, waarin hij/zij aangeeft in te stemmen met de door jullie gemaakte keuzes. Wanneer jullie dit doen, zal de rechtbank de datum van het kindgesprek niet afwachten en wordt het verzoek dus sneller behandeld na de ontvangst van de brief van jullie kind. Uiteraard kunnen jullie je kind hiermee helpen. Jullie kind mag zelf bepalen hoe de brief eruit komt te zien en wat erin staat.
 3. Jullie kind wil wel naar het gesprek. Deze mogelijkheid is niet erg gebruikelijk bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Dit is gebruikelijker in een situatie van een vechtscheiding of wanneer ouders het helemaal niet met elkaar eens zijn. Het kind krijgt dan door dit kindgesprek de mogelijkheid om ook zijn/haar mening aan te geven. Het kindgesprek vindt plaats in de rechtbank en duurt meestal ongeveer tien minuten. Er wordt gevraagd hoe het met het kind gaat, hoe het thuis gaat, wat het kind belangrijk vindt en wat het kind eventueel zou willen veranderen. De rechter zal alle meningen in overweging nemen, en op basis hiervan een beslissing nemen over de zaak.

Vragen?
Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem contact op met ons via 030-2341466 of info@mediationbureaumn.nl

Meer informatie kunnen jullie ook vinden op: https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/rol-in-rechtszaak/paginas/kindgesprek.aspx

Mediation wordt tegenwoordig steeds vaker ingezet als methode om een conflict op te lossen. Ook rechters verwijzen partijen steeds vaker door naar een mediator wanneer zij er niet uit komen. Mediation heeft als voordeel dat je niet met elkaar de strijd aan gaat, maar via gesprekken onder leiding van een neutrale en onpartijdige mediator zoekt naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. In dit artikel worden de voordelen van mediation uiteengezet.

De voordelen van mediation op een rijtje
1. Kost minder geld dan wanneer je beide een advocaat hebt
2. Mediation bespaart tijd
3. Het zorgt voor minder stress
4. Het proces is oplossingsgericht
5. Mediation is informeel

Voordeel 1: Het kost minder geld
Een mediationtraject is vaak aanzienlijk goedkoper dan een juridische procedure waarbij ten minste twee advocaten betrokken zijn. Je schakelt immers maar één mediator in en de kosten van de mediation kun je delen. Er is tevens een kans dat je recht hebt op een subsidie en anders kun je kiezen voor een pakketprijs, zodat je direct inzicht hebt in de kosten. Op onze website kun je meer lezen over de kosten (https://www.mediationbureaumn.nl/kosten-mediation/) of je kunt de rekentool invullen om erachter te komen hoeveel een traject voor jou en je (ex)-partner zou zijn (https://www.mediationbureaumn.nl/kosten-scheiding/)

Voordeel 2: Mediation bespaart tijd
Een mediationtraject duurt bij ons gemiddeld 2-3 sessies van ongeveer anderhalf uur. Het conflict wordt dus sneller opgelost dan wanneer je voor een juridische procedure kiest. Zo’n procedure, waar de rechter uiteindelijk een oordeel moet vellen over het conflict, kan vele maanden of zelfs jaren duren. Als je samen met een mediator rond de tafel gaat zitten, voorkom je dus een langdurige juridische rompslomp.

Voordeel 3: Het zorgt voor minder stress
Bij mediation wordt minder stress ervaren, doordat het korter duurt en je daarnaast zelf de touwtjes in handen hebt. Er is ruimte voor de gevoelens en meningen van beide partijen, wat zorgt voor een beter gevoel dan wanneer er niet met elkaar wordt gesproken en het ‘gevecht’ wordt aangegaan via een advocaat.

Voordeel 4: Het proces is oplossingsgericht
Mediation is erop gericht om tot een oplossing te komen die voor beide partijen passend en acceptabel is. Er wordt gezocht naar wat partijen bindt en niet naar wat het conflict verder laat escaleren. Een oplossing die gezamenlijk is gevonden en gemaakt, zal langer standhouden en voor meer tevredenheid zorgen bij de twee partijen.

Voordeel 5: Mediation is informeel
Het mediationtraject heeft een informeel karakter; geen gedoe met ingewikkelde juridische procedures. Je zit gewoon bij elkaar aan tafel en komt al pratend tot een oplossing. Hierbij heeft de mediator achter de schermen het contact met andere partijen, zoals een advocaat en financieel adviseur.

Vragen?
Heb je na het lezen van deze voordelen nog vragen of willen jij en je (ex)-partner een vrijblijvend intakegesprek plannen? Neem contact op met ons via 030-2341466 of info@mediationbureaumn.nl

Wanneer jouw inkomen en eigen vermogen onder bepaalde grenzen vallen, heb je tijdens een mediationtraject recht op subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand, wat een toevoeging wordt genoemd. Als je parttime werkt, kom je al snel in aanmerking voor deze toevoeging. Wij merken dat veel mensen hiervan niet op de hoogte zijn en daardoor onnodig te veel betalen tijdens een mediationtraject in de afwikkeling van een (echt)scheiding. Wees daarom kritisch en ga niet in zee met de eerste de beste mediator, maar vergelijk de prijzen en controleer of de mediator werkt met toevoegingen.

Jouw situatie
Je kunt via onze website een rekentool invullen, waarbij je een inschatting krijgt van de kosten van een (echt)scheidingstraject in jouw situatie (https://www.mediationbureaumn.nl/rekentoolkostenscheiding/). Hierbij wordt dus onder andere gekeken in hoeverre jij of je (ex)partner recht hebben op een toevoeging.

Inkomen
Om te weten of je aan de inkomenseisen voldoet, dien je te kijken naar het zogenoemde peiljaar. Het peiljaar ligt altijd twee jaar geleden. Nu in 2019 is het peiljaar dus 2017.

Voor gehuwden, samenwonenden of een alleenstaande ouder met minderjarig(e) kind(eren) geldt per persoon:
– een eigen bijdrage van € 54,- als het fiscaal jaarinkomen in 2017 minder was dan € 26.900,00,-;
– een eigen bijdrage van € 107,- bij een jaarinkomen in 2017 tussen de € 26.901,00,- en € 38.600,00,-;
– als je in 2017 meer verdiende dan € 38.600,00,- kom je niet in aanmerking voor een toevoeging.

Voor alleenstaanden zonder kinderen geldt per persoon:
– een eigen bijdrage van € 54,- als het fiscaal jaarinkomen in 2017 minder was dan € 19.400,00,-;
– een eigen bijdrage van € 107,- bij een jaarinkomen in 2017 tussen de € 19.401,00,- en € 27.300,00,-;
– als je in 2017 meer verdiende dan € 27.300,00,- kom je niet in aanmerking voor een toevoeging.

Let op: verdiende je in 2017 méér, maar is het inkomen daarna veel minder geworden (bijvoorbeeld als gevolg van ontslag of ziekte), kan een ‘peiljaarverlegging’ worden aangevraagd. De toevoeging kan in dat geval alsnog worden verleend op basis van het huidige inkomen.

Vermogen en resultaat
Naast het inkomen is het vermogen dat je had in het peiljaar ook van belang. Je eigen vermogen moet namelijk minder zijn dan het zogenoemde heffingsvrije vermogen. Het vrijgestelde vermogen per persoon bedraagt € 25.000,-.

Deze tekst tracht de toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand globaal en toegankelijk uit te leggen; er zijn geen rechten aan te ontlenen. Voor alle details kun je terecht op onze website of contact met ons opnemen via info@mediationbureaumn.nl.

Als je partneralimentatie betaalt, is deze alimentatie fiscaal aftrekbaar. Je mag op dit moment maximaal 51,95 % (afhankelijk van de hoogte van je belastbaar inkomen) van het bedrag aan partneralimentatie dat je betaalt aftrekken.

Vanaf 2020 mag je echter minder partneralimentatie aftrekken dan daarvoor. Dit tarief wordt over de komende jaren in stappen afgebouwd naar 37,05 %. Vooral de hogere inkomens (> € 68.500,-) krijgen door deze wijziging minder belastingvoordeel. De lagere en middeninkomens hebben minder last van deze wijziging. In de onderstaande tabel is te zien welke tarieven gelden per jaar.

JaarTarief
202046 %
202143 %
202240 %
202337,05 %

Als een alimentatiebetaler bijvoorbeeld per maand € 400,- betaalt aan de ex-partner, heeft deze betaler op dit moment na aftrek van de 51,95 % een netto maandlast van € 192,-. Als de wijziging wordt doorgevoerd, dan wordt de netto maandlast in 2023 (37,05 %) voor deze betaler € 251,80,-. Het verschil is voor deze alimentatiebetaler dus ongeveer 60 euro.

Indien je gaat scheiden, is het goed om rekening te houden met de verlaging van dit tarief de komende jaren. Als je al partneralimentatie betaalt aan jouw ex-partner, dan krijg je daarover de komende jaren dus ook minder geld terug van de belasting. Het kan dus zinvol zijn hierover met een mediator in gesprek te gaan; wellicht is dit een reden om een herberekening te laten maken. Experts verwachten dat veel mensen naar de rechter zullen stappen om het alimentatiebedrag aan te laten passen en dat de kans dat de rechter een verlaging toewijst best groot is. Wacht hier dus niet langer mee en contacteer een mediator om hierover in gesprek te gaan.

Regelmatig krijgen wij vragen over het blijven gebruiken van de achternaam van de ex-partner na een (echt)scheiding. De regels hieromtrent zijn geregeld in boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, en dan specifieker in artikel 9.

Volgens de wet is het verboden de achternaam van een ander te gebruiken. Wanneer je gehuwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap hebt gehad is hier echter een uitzondering op van toepassing. Na de scheiding is het geoorloofd om de achternaam van je ex-partner te blijven gebruiken. Dit mag door de naam op zichzelf te gebruiken of voor of achter je eigen naam te voeren.

Wanneer jullie geen kinderen hebben, kan je ex-partner jouw recht om zijn/haar achternaam te blijven gebruiken aanvechten bij de rechtbank. De rechter zal dit verzoek niet snel inwilligen, behalve als er sprake is van  een gegronde reden. Als jullie samen wel kinderen hebben gekregen, dan kan je ex-partner dit recht van jou niet aanvechten. Je mag dan dus geoorloofd de naam blijven voeren, zonder dat je ex-partner dit kan aanvechten. Jouw recht om de naam van je ex-partner te gebruiken vervalt echter wel wanneer jij zelf weer opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Algemeen
Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, zou het kunnen dat je recht hebt op partneralimentatie als je gaat scheiden. Als je samenwoont kun je hier ook onderling afspraken over maken, maar dan is het niet verplicht.

Partneralimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud. Deze plicht ontstaat als de inkomens behoorlijk verschillen. Het uitgangspunt is dat beide (ex)partners, nadat de woonlasten zijn betaald, ongeveer evenveel te besteden hebben. Er is een wetsvoorstel geaccepteerd waardoor de duur van de partneralimentatie gaat veranderen. In deze tekst lees je wat precies de veranderingen gaan zijn.

Duur partneralimentatie huidige situatie

Als de scheiding op of na 1 juli 1994 is, dan gelden nu de volgende termijnen:

 • Maximaal 12 jaar* voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap met kinderen;
 • Maximaal 12 jaar* voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap zonder kinderen dat langer dan 5 jaar heeft geduurd;
 • Net zolang als het huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft geduurd bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

* Vanaf de officiële echtscheidingsdatum (inschrijving in de registers van de burgerlijke stand).

Duur partneralimentatie nieuwe situatie (verwachting is per 1 januari 2020)

In de nieuwe situatie gelden de volgende termijnen:

 • Maximaal de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar*.

*Daarop zijn 3 uitzonderingen:

 • Maximaal 10 jaar als je langer dan 15 jaar getrouwd bent én minder dan 10 jaar voor je AOW-leeftijd zit. De partneralimentatie stopt zodra de AOW-leeftijd is bereikt;
 • Maximaal 10 jaar als je langer dan 15 jaar getrouwd bent én geboren bent op of voor
  1 januari 1970. De partneralimentatie stopt zodra de AOW-leeftijd is bereikt. Deze extra regel vervalt in 2027;
 • Maximaal 12 jaar als je kinderen hebt onder de 12 jaar. De partneralimentatie stopt zodra het jongste kind 12 jaar wordt.

Einde partneralimentatie
De partneralimentatie eindigt ook in de volgende gevallen:

 • Samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan van alimentatiegerechtigde;
 • Zelf weer voldoende inkomen (volgens berekende behoefte) hebben van de alimentatiegerechtigde;
 • Overlijden.

Vragen?
Heb je vragen over deze wetswijzigingen of wil je weten wat dit betekent in jouw situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onze website www.mediationbureaumn.nl, telefoonnummer
030-2341466 of via de email info@mediationbureaumn.nl.

Als je wilt gaan scheiden, vertel dit dan allereerst aan je toekomstige ex-partner. Hij/zij heeft vervolgens de ruimte nodig om deze beslissing te verwerken, bijvoorbeeld voor een paar weken. Zorg wel dat de communicatie tussen jullie goed en open blijft, aangezien jullie nog een heel traject samen gaan doorlopen om de scheiding rond te krijgen. Dit traject is belangrijk omdat jullie hierin samen beslissingen nemen over je eigen toekomst en ook over de toekomst van jullie eventuele kinderen.

Wanneer je ex-partner en jij in het scheidingsproces zitten, is het belangrijk om dit gezamenlijk, op een passend moment, aan jullie kinderen te vertellen. Op deze manier verklein je de kans op een loyaliteitsconflict. Het zou erg onwenselijk zijn als jullie kinderen (toevallig) van een derde te horen krijgen dat hun eigen ouders gaan scheiden, dus daarom is het belangrijk om dit zelf aan hen vertellen. Dit is lastig, maar probeer zoveel mogelijk uit te leggen en vraag wat zij ervan vinden en erover denken. Zorg dat daarna de school van jullie kinderen of bijvoorbeeld de opvang zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

Om een scheiding aan te gaan zullen jullie hulp van een advocaat of een mediator nodig hebben. Op onze website (https://www.mediationbureaumn.nl) kun je meer lezen over de voordelen van een mediator ten opzichte van een advocaat. Als er ‘draagvlak’ is bij ieder van jullie om er gezamenlijk goed uit te komen, dan lijkt mediation een goede optie. Anders is het wellicht verstandiger om ieder een advocaat te nemen.

Indien het voor jullie niet meer mogelijk is om samen in een huis te wonen, is het goed om te proberen hier een passende (tijdelijke) oplossing voor te vinden. Het kan zijn dat de kans op escalatie van eventuele conflicten anders alleen maar groter wordt, met alle mogelijke gevolgen van dien voor jullie en de kinderen.

Als het niet mogelijk is voor jullie om onderling te overleggen en afspraken te maken, dan kan een advocaat bij de rechter ‘voorlopige voorzieningen’ aanvragen. Dit betekent dat de rechter kan bepalen wie in de woning mag blijven wonen, met uitsluiting van de ander. Jullie bespreken dan allebei individueel met een eigen advocaat je belangen, die jouw advocaat dan weer bij de rechter moet behartigen. Deze procedure is kostbaarder en duurt langer dan een procedure die je gezamenlijk kan doorlopen bij een mediator. Daarnaast sta je dan tegenover elkaar en kan het zijn dat jullie onderlinge relatie vooral verhard. Dit in tegenstelling tot mediation waar je samen in gesprek blijft en op zoek gaat naar afspraken die bij jullie passen en zo ook meer draagvlak hebben. Als je kinderen hebt is het ook erg belangrijk om een goede basis te leggen om samen verder te kunnen als ouders.