Gratis rechtsbijstand

Wellicht kom jij ook in aanmerking voor gratis rechtsbijstand. Je betaalt alleen een eenmalige eigen bijdrage. Voor al € 104,50 per persoon kunnen wij jullie scheiding regelen (van a tot z). En voor al € 61,- per persoon lossen jullie samen jullie conflict op over bijvoorbeeld de omgangsregeling en/of alimentatie.

Een complete echtscheiding inclusief alimentatieberekening voor € 104,50 per persoon? Dat kan inderdaad en daar komt ook echt geen cent meer bij. De wet regelt namelijk dat mensen die zelf geen mediator of advocaat kunnen betalen (bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen en weinig spaargeld) bijna alle kosten vergoed kunnen krijgen. Deze “gratis” rechtsbijstand heet een “toevoeging”.

Wil je weten wat de kosten voor jou/jullie zouden zijn? Dat kan nu heel eenvoudig. Klik op deze link en beantwoord de vragen.

Snel duidelijkheid dankzij -High Trust-
Een toevoeging wordt door ons voor cliënten aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Ons kantoor behoort tot de zeer selectie groep mediationpraktijken die samenwerken met de Raad voor Rechtsbijstand op basis van “High Trust”. Alleen zeer ervaren mediators komen hiervoor in aanmerking. Voor onze cliënten betekent dit dat wij direct na het gratis intake-gesprek een toevoeging kunnen aanvragen en dat deze aanvragen met voorrang worden behandeld. Je hebt dus al heel snel zekerheid over wat de mediation gaat kosten.

Eigen bijdrage

Wie een toevoeging heeft gekregen dient alleen een eigen bijdrage te betalen van € 61,- of € 121,- per persoon (afhankelijk van het inkomen) en bij een echtscheiding griffiekosten van € 43,50 per persoon. Totaal dan dus € 104,50 per persoon.

Wie komt voor toevoeging in aanmerking?
Belangrijk om te weten als jij en je partner gaan scheiden; bij de beoordeling of je voor een toevoeging in aanmerking komt kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar het inkomen dat elk van jullie afzonderlijk verdiende (en dus niet naar het gezamenlijke gezinsinkomen) in het peiljaar. Het peiljaar voor je inkomen en vermogen ligt twee jaar vóór het aanvraagjaar, dus in 2020 is het peiljaar 2018. Het kan voorkomen dat één van jullie een toevoeging krijgt en de ander niet. In dat geval betaalt degene zonder toevoeging het halve uurtarief (€ 85,- incl. BTW).

Voor gehuwden, samenwonenden of een alleenstaande ouder met minderjarig kind geldt:

  • een eigen bijdrage van € 61,- als het fiscaal jaarinkomen in 2022 minder was dan € 30.700,-;
  • een eigen bijdrage van € 121,- bij een jaarinkomen in 2022 tussen € 30.701,- en € 44.000,-;
  • verdiende je in 2022 meer dan € 44.000,- dan kom je niet in aanmerking voor een toevoeging.

Voor alleenstaanden zonder kinderen geldt:

  • een eigen bijdrage van € 61,- bij een fiscaal jaarinkomen in 2022 onder de € 22.100,-;
  • een eigen bijdrage van € 121,- bij een jaarinkomen in 2022 tussen € 22.101,- en € 31.100,-;
  • verdiende je in 2022 meer dan € 31.100,- dan kom je niet in aanmerking voor een toevoeging.

Verdiende je in 2022 méér, maar is het inkomen daarna veel minder geworden, bijvoorbeeld als gevolg van ontslag of ziekte, dan kan een zogenaamde “peiljaarverlegging” worden aangevraagd en kan de toevoeging alsnog worden verleend op basis van je huidige inkomen.

BELANGRIJK
Hebben jullie minderjarige kinderen dan is het volgende belangrijk:
Als jij en je partner op het moment van de aanvraag voor een toevoeging allebei op hetzelfde adres staan ingeschreven, dan geldt voor jullie beide de toevoegingsnorm voor “alleenstaande ouder met minderjarig kind” en ontvangen jullie een toevoeging zolang jullie in 2022 minder verdiende dan € 44.000,-. Als jullie niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven en je zonder minderjarig kind elders woont, kun je alleen nog in aanmerking komen voor een toevoeging als je in 2022 minder verdiende dan € 31.100,-.

Hieronder is alles nog eens verwerkt in een overzichtelijke tabel:

Inkomensnormen en eigen bijdrage (gesubsidieerde mediation)

A.   Alleenstaand B.   Gehuwd,   samenwonend, éénoudergezin
Verzamelinkomen     2022 t/m € 22.100,- € 22.101,- t/m     € 31.100,- t/m € 30.700,- €   30.701,- t/m € 44.000,-
Eigen   bijdrage tot vier uur €   61,- €   61,- €   61,- €   61,-
Eigen   bijdrage 4 uur of meer €   59,- €   121,- €   61,- €   121,-

Vermogen
Je hebt geen recht op gesubsidieerde mediation als je vermogen in het peiljaar meer was dan het zogenoemde heffingvrije vermogen.

Vrijgesteld  vermogen   per persoon  
2022   (het   peiljaar) € 31.747,-

Heffingsvrij vermogen i.v.m. resultaatsbeoordeling.

Vrijgesteld  vermogen   per persoon  Resultaatgrens
2024 € 36.952,-  € 18.476,-

In 2024 is het vrijgesteld vermogen € 36.952,- per volwassene. De resultaatgrens is de helft van dit bedrag, afgerond € 18.476,-.

Voorbeeld:
Jouw vrijgesteld vermogen bedraagt € 36.952,-. De helft hiervan is € 18.476,-. Dit is de voor jou geldende resultaatgrens. Stel, je ontvangt uit de scheiding € 25.000,-. In dat geval trekt de Raad de toevoeging in, omdat het resultaat van de zaak meer bedraagt dan de helft van het heffingsvrij vermogen. Je moet dan jouw advocaat of mediator zelf betalen.

Tot slot
Je kunt aan deze toelichting geen rechten ontlenen. De regelgeving voor toevoegingen is te vinden op www.rvr.org

Bel of mail gerust voor de mogelijkheden.