Partneralimentatie

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt zou het kunnen dat er recht is op partneralimentatie.

Partneralimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud. Deze plicht ontstaat als de inkomens behoorlijk verschillen. Het uitgangspunt is dat beide (ex-)partners, nadat de woonlasten zijn betaald, ongeveer evenveel te besteden hebben.

Wij werken samen met een financieel adviseur die de berekeningen maakt en hanteren dezelfde methode als de rechtbank.

Jullie kunnen ook samen afspraken maken over de hoogte en de duur van de partneralimentatie. Dit wordt dan goed besproken tijdens de mediation.

Duur partneralimentatie
Er is een wetsvoorstel geaccepteerd waardoor de duur van de partneralimentatie gaat veranderen.

Huidige situatie

Als de scheiding op of na 1 juli 1994 is, dan gelden nu de volgende termijnen:

 • Maximaal 12 jaar* voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap met kinderen;
 • Maximaal 12 jaar* voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap zonder kinderen dat langer dan 5 jaar heeft geduurd;
 • Net zolang als het huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft geduurd bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

* Vanaf de officiële echtscheidingsdatum (inschrijving in de registers van de burgerlijke stand).

Nieuwe situatie (verwachting is per 1 januari 2020)

In de nieuwe situatie gelden de volgende termijnen:

 • Maximaal de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar*.

*Daarop zijn 3 uitzonderingen:

 • Maximaal 10 jaar als je langer dan 15 jaar getrouwd bent én minder dan 10 jaar voor je AOW-leeftijd zit. De partneralimentatie stopt zodra de AOW-leeftijd is bereikt;
 • Maximaal 10 jaar als je langer dan 15 jaar getrouwd bent én geboren bent op of voor
  1 januari 1970. De partneralimentatie stopt zodra de AOW-leeftijd is bereikt. Deze extra regel vervalt in 2027;
 • Maximaal 12 jaar als je kinderen hebt onder de 12 jaar. De partneralimentatie stopt zodra het jongste kind 12 jaar wordt.

Einde partneralimentatie
De partneralimentatie eindigt ook in de volgende gevallen:

 • Samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan van alimentatiegerechtigde;
 • Zelf weer voldoende inkomen (volgens berekende behoefte) hebben van de alimentatiegerechtigde;
 • Overlijden.

Wijzigingen
Het is aan te raden om bij wijzigingen een nieuwe berekening te laten maken, denk hierbij aan:
– Het zelfstandig worden van de kinderen;
– Wijzigingen in het inkomen van één van jullie;
– Wijzigingen in de woonlast van één van jullie.

Jaarlijkse verhoging
De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen.

Belasting
De partneralimentatie is voor alimentatieplichtige aftrekbaar (persoonsgebonden aftrek) en voor de alimentatiegerechtigde belast naar het progressieve tarief van de inkomstenbelasting.

Afstand doen van partneralimentatie
Zie je bij je scheiding af van je recht op alimentatie, dan kan dit gevolgen hebben voor de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde daarna een bijstandsuitkering krijgt. De gemeente zal dit bij de alimentatieplichtige proberen te verhalen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.