Partneralimentatie

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt zou het kunnen dat je recht hebt op partneralimentatie. Als je samenwoont kun je hier ook onderling afspraken over maken maar is het niet verplicht.

Partneralimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud. Deze plicht ontstaat als de inkomens behoorlijk verschillen. Het uitgangspunt is dat beide (ex)partners, nadat de woonlasten zijn betaald, ongeveer evenveel te besteden hebben.

Jullie kunnen samen afspraken maken over de hoogte en de duur van de partneralimentatie. Je kunt ook een berekening door ons laten maken waarbij dezelfde methode wordt gehanteerd als door rechters en vervolgens samen overleggen wat jullie willen.

Uitgangspunten berekening
Behoefte
Wanneer we de partneralimentatie berekenen houden we rekening met de behoefte van de persoon met het laagste inkomen en de draagkracht van de persoon met het hoogste inkomen.

Om de behoefte vast te stellen maken we gebruik van de ‘hofnormen’. Dit betekent dat we de behoefte vaststellen op basis van het gezamenlijke netto besteedbaar inkomen voor de scheiding minus de kosten voor de kinderen. Op de uitkomst wordt eventueel eigen inkomen in mindering gebracht.

Draagkracht
We berekenen de draagkracht aan de hand van de Tremanormen. In de tremanormen wordt rekening gehouden met de kosten die de alimentatieplichtige moet maken om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien.

Een draagkrachtberekening wijst uit of de alimentatieplichtige aan de alimentatiebehoefte van de ex-partner kan voldoen. Er kan nooit meer alimentatie worden betaald dan de draagkracht toestaat. Let op! Kinderalimentatie gaat altijd voor de partneralimentatie.

Vergelijking behoefte en draagkracht
Volgens de wet hoef je niet meer alimentatie te betalen dan de draagkracht toelaat.

Duur partneralimentatie
Als de scheiding op of na 1 juli 1994 is, dan gelden de volgende termijnen:

– Maximaal 12 jaar* voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap met kinderen;
– Maximaal 12 jaar* voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap zonder kinderen dat langer dan 5 jaar heeft geduurd;
– Net zolang als het huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft geduurd bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

* Vanaf de officiële echtscheidingsdatum (inschrijving in de registers van de burgerlijke stand).

Er zijn plannen om de duur van het recht op partneralimentatie te verkorten van 12 jaar naar 5 jaar. Dit wetsvoorstel is echter nog in een vroeg stadium en het is onduidelijk wanneer de verkorting daadwerkelijk van kracht wordt.De partneralimentatie eindigt in geval van:
– samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan van alimentatiegerechtigde;
– zelf weer voldoende inkomen (volgens behoefte) hebben van de alimentatiegerechtigde;
– overlijden.

Wijzigingen
Het is aan te raden om bij wijzigingen een nieuwe berekening te laten maken, denk hierbij aan:
– Het zelfstandig worden van de kinderen;
– Wijzigingen in het inkomen van één van jullie;
– Wijzigingen in de woonlast van één van jullie.

Jaarlijkse verhoging
De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen.

Belasting
De partneralimentatie is voor alimentatieplichtige aftrekbaar (persoonsgebonden aftrek) en voor de alimentatiegerechtigde belast naar het progressieve tarief van de inkomstenbelasting.

Afstand doen van partneralimentatie
Zie je bij je scheiding af van je recht op alimentatie, dan kan dit gevolgen hebben voor de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde daarna een bijstandsuitkering krijgt. De gemeente zal dit bij de alimentatieplichtige proberen te verhalen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.