Hoorrecht kinderen bij scheiding

kindgesprek rechtbank

Wanneer je gaat scheiden door middel van een mediationtraject, wordt er een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding / ontbinding van het geregistreerd partnerschap ingediend bij de rechter. De rechter zal hier over het algemeen in meegaan, maar het is wettelijk vastgelegd dat kinderen van 12 jaar en ouder de optie krijgen om te worden gehoord in zaken waarbij zij betrokken zijn. Dat is dus ook van toepassing bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding en ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Dit heeft dus gevolgen voor jullie wanneer jullie één of meerdere kinderen hebben van 12 jaar en ouder.

Jullie kind zal in dat geval een brief ontvangen met een uitnodiging van de rechtbank voor een ‘kindgesprek’. Wanneer de rechtbank het gemeenschappelijke verzoek tot echtscheiding/ontbinding van het geregistreerd partnerschap ontvangt, zullen zij een kindgesprek inplannen.

Er zijn dan drie mogelijkheden:

  1. Indien er geen actie ondernomen wordt, dan wacht de rechtbank het ingeplande moment van het kindgesprek af, en indien ze niets hebben gehoord, gaan ze na deze datum door met de behandeling van het verzoek tot echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Hierdoor loopt het proces dus wel een zekere mate van vertraging op.
  2. Jullie kind kan een brief terugsturen naar de rechter, waarin hij/zij aangeeft in te stemmen met de door jullie gemaakte keuzes. Wanneer jullie dit doen, zal de rechtbank de datum van het kindgesprek niet afwachten en wordt het verzoek dus sneller behandeld na de ontvangst van de brief van jullie kind. Uiteraard kunnen jullie je kind hiermee helpen. Jullie kind mag zelf bepalen hoe de brief eruit komt te zien en wat erin staat.
  3. Jullie kind wil wel naar het gesprek. Deze mogelijkheid is niet erg gebruikelijk bij een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Dit is gebruikelijker in een situatie van een vechtscheiding of wanneer ouders het helemaal niet met elkaar eens zijn. Het kind krijgt dan door dit kindgesprek de mogelijkheid om ook zijn/haar mening aan te geven. Het kindgesprek vindt plaats in de rechtbank en duurt meestal ongeveer tien minuten. Er wordt gevraagd hoe het met het kind gaat, hoe het thuis gaat, wat het kind belangrijk vindt en wat het kind eventueel zou willen veranderen. De rechter zal alle meningen in overweging nemen, en op basis hiervan een beslissing nemen over de zaak.

Vragen?
Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Neem contact op met ons via 030-2341466 of info@mediationbureaumn.nl

Meer informatie kunnen jullie ook vinden op: https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/rol-in-rechtszaak/paginas/kindgesprek.aspx