Als je voor 1 januari 2018 in het huwelijk bent getreden, kon je kiezen uit:

Als je tussen deze twee geen keuze hebt gemaakt, ben je automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd.

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet Beperkte Gemeenschap van Goederen van kracht gegaan. Een huwelijk gesloten vanaf deze datum in gemeenschap van goederen wordt door deze wet beïnvloedt. Een huwelijk of geregistreerd partnerschap dat hiervoor is gesloten, verandert hierdoor dus niet. Om de effecten van deze wet te illustreren zal de situatie van voor en na deze ingangsdatum worden besproken. Zou u alsnog in gemeenschap van goederen willen trouwen, zonder dat de beperking geldig is, dan kunt u dit regelen bij een notaris.

Voor 1 januari 2018: Getrouwd in gemeenschap van goederen
– Alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden zijn van jou en je partner samen.
– Erfenissen en schenkingen vallen binnen de gemeenschap. In bepaalde uitzonderingsgevallen is dit niet zo, bijvoorbeeld als de erflater of schenker dat zo heeft bepaald en notarieel heeft vastgelegd.
– Een eigen onderneming valt ook automatisch binnen de gemeenschap; schuldeisers kunnen dan op alle gezamenlijke bezittingen verhaal halen.
– Bij een scheiding krijgen jij en je partner beide 50% van alle bezittingen én schulden.

Sinds 1 januari 2018: Beperkte Gemeenschap van Goederen
– Bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap van jou en je partner samen waren, vallen nog steeds in de gemeenschap. Bezittingen en schulden die daarvoor alleen van jou waren, blijven alleen van jou.
– Erfenissen en schenkingen die je voor en tijdens het huwelijk hebt gekregen, blijven van jou. In bepaalde uitzonderingsgevallen is dit niet zo, bijvoorbeeld als de erflater of schenker dat zo heeft bepaald en heeft vastgelegd.
– Een onderneming valt binnen de gemeenschap, mits deze tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gestart. Als deze al bestond voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan blijft deze privé.
– Bij een scheiding krijgen jij en je partner van alle bezittingen én schulden die in de wettelijke gemeenschap van goederen vallen 50 %.

Bewijs van eigendom
Bij een scheiding moet je kunnen aantonen dat bepaalde bezittingen buiten de gemeenschap van goederen vallen. Hierom is het verstandig om van belangrijke bezittingen bijvoorbeeld het aankoopbewijs te bewaren. Bij schenkingen of erfenissen moet je de schenkingsakte of het testament bewaren. Als je namelijk niet kunt aantonen dat een bezitting van jou is, dan krijgt je ex-partner alsnog de helft hiervan bij een scheiding.

Vragen?
Ben je benieuwd wat deze wet voor gevolgen heeft in jouw situatie of heb je andere vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op door te bellen naar 030-2341466 of stuur een e-mail naar info@mediationbureaumn.nl.