Partneralimentatie: wat verandert er?

Verandering partneralimentatie

Algemeen
Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, zou het kunnen dat je recht hebt op partneralimentatie als je gaat scheiden. Als je samenwoont kun je hier ook onderling afspraken over maken, maar dan is het niet verplicht.

Partneralimentatie is een bijdrage in het levensonderhoud. Deze plicht ontstaat als de inkomens behoorlijk verschillen. Het uitgangspunt is dat beide (ex)partners, nadat de woonlasten zijn betaald, ongeveer evenveel te besteden hebben. Er is een wetsvoorstel geaccepteerd waardoor de duur van de partneralimentatie gaat veranderen. In deze tekst lees je wat precies de veranderingen gaan zijn.

Duur partneralimentatie huidige situatie

Als de scheiding op of na 1 juli 1994 is, dan gelden nu de volgende termijnen:

 • Maximaal 12 jaar* voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap met kinderen;
 • Maximaal 12 jaar* voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap zonder kinderen dat langer dan 5 jaar heeft geduurd;
 • Net zolang als het huwelijk/geregistreerd partnerschap heeft geduurd bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

* Vanaf de officiële echtscheidingsdatum (inschrijving in de registers van de burgerlijke stand).

Duur partneralimentatie nieuwe situatie (verwachting is per 1 januari 2020)

In de nieuwe situatie gelden de volgende termijnen:

 • Maximaal de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar*.

*Daarop zijn 3 uitzonderingen:

 • Maximaal 10 jaar als je langer dan 15 jaar getrouwd bent én minder dan 10 jaar voor je AOW-leeftijd zit. De partneralimentatie stopt zodra de AOW-leeftijd is bereikt;
 • Maximaal 10 jaar als je langer dan 15 jaar getrouwd bent én geboren bent op of voor
  1 januari 1970. De partneralimentatie stopt zodra de AOW-leeftijd is bereikt. Deze extra regel vervalt in 2027;
 • Maximaal 12 jaar als je kinderen hebt onder de 12 jaar. De partneralimentatie stopt zodra het jongste kind 12 jaar wordt.

Einde partneralimentatie
De partneralimentatie eindigt ook in de volgende gevallen:

 • Samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan van alimentatiegerechtigde;
 • Zelf weer voldoende inkomen (volgens berekende behoefte) hebben van de alimentatiegerechtigde;
 • Overlijden.

Vragen?
Heb je vragen over deze wetswijzigingen of wil je weten wat dit betekent in jouw situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onze website www.mediationbureaumn.nl, telefoonnummer
030-2341466 of via de email info@mediationbureaumn.nl.