Aftrekbaarheid Partneralimentatie

Aftrekbaarheid partneralimentatie

Als je partneralimentatie betaalt, is deze alimentatie fiscaal aftrekbaar. Je mag op dit moment maximaal 51,95 % (afhankelijk van de hoogte van je belastbaar inkomen) van het bedrag aan partneralimentatie dat je betaalt aftrekken.

Vanaf 2020 mag je echter minder partneralimentatie aftrekken dan daarvoor. Dit tarief wordt over de komende jaren in stappen afgebouwd naar 37,05 %. Vooral de hogere inkomens (> € 68.500,-) krijgen door deze wijziging minder belastingvoordeel. De lagere en middeninkomens hebben minder last van deze wijziging. In de onderstaande tabel is te zien welke tarieven gelden per jaar.

JaarTarief
202046 %
202143 %
202240 %
202337,05 %

Als een alimentatiebetaler bijvoorbeeld per maand € 400,- betaalt aan de ex-partner, heeft deze betaler op dit moment na aftrek van de 51,95 % een netto maandlast van € 192,-. Als de wijziging wordt doorgevoerd, dan wordt de netto maandlast in 2023 (37,05 %) voor deze betaler € 251,80,-. Het verschil is voor deze alimentatiebetaler dus ongeveer 60 euro.

Indien je gaat scheiden, is het goed om rekening te houden met de verlaging van dit tarief de komende jaren. Als je al partneralimentatie betaalt aan jouw ex-partner, dan krijg je daarover de komende jaren dus ook minder geld terug van de belasting. Het kan dus zinvol zijn hierover met een mediator in gesprek te gaan; wellicht is dit een reden om een herberekening te laten maken. Experts verwachten dat veel mensen naar de rechter zullen stappen om het alimentatiebedrag aan te laten passen en dat de kans dat de rechter een verlaging toewijst best groot is. Wacht hier dus niet langer mee en contacteer een mediator om hierover in gesprek te gaan.