Gesubsidieerde Mediation: Betaal niet onnodig te veel  

Betaal niet teveel

Wanneer jouw inkomen en eigen vermogen onder bepaalde grenzen vallen, heb je tijdens een mediationtraject recht op subsidie van de Raad voor Rechtsbijstand, wat een toevoeging wordt genoemd. Als je parttime werkt, kom je al snel in aanmerking voor deze toevoeging. Wij merken dat veel mensen hiervan niet op de hoogte zijn en daardoor onnodig te veel betalen tijdens een mediationtraject in de afwikkeling van een (echt)scheiding. Wees daarom kritisch en ga niet in zee met de eerste de beste mediator, maar vergelijk de prijzen en controleer of de mediator werkt met toevoegingen.

Jouw situatie
Je kunt via onze website een rekentool invullen, waarbij je een inschatting krijgt van de kosten van een (echt)scheidingstraject in jouw situatie (https://www.mediationbureaumn.nl/rekentoolkostenscheiding/). Hierbij wordt dus onder andere gekeken in hoeverre jij of je (ex)partner recht hebben op een toevoeging.

Inkomen
Om te weten of je aan de inkomenseisen voldoet, dien je te kijken naar het zogenoemde peiljaar. Het peiljaar ligt altijd twee jaar geleden. Nu in 2019 is het peiljaar dus 2017.

Voor gehuwden, samenwonenden of een alleenstaande ouder met minderjarig(e) kind(eren) geldt per persoon:
– een eigen bijdrage van € 54,- als het fiscaal jaarinkomen in 2017 minder was dan € 26.900,00,-;
– een eigen bijdrage van € 107,- bij een jaarinkomen in 2017 tussen de € 26.901,00,- en € 38.600,00,-;
– als je in 2017 meer verdiende dan € 38.600,00,- kom je niet in aanmerking voor een toevoeging.

Voor alleenstaanden zonder kinderen geldt per persoon:
– een eigen bijdrage van € 54,- als het fiscaal jaarinkomen in 2017 minder was dan € 19.400,00,-;
– een eigen bijdrage van € 107,- bij een jaarinkomen in 2017 tussen de € 19.401,00,- en € 27.300,00,-;
– als je in 2017 meer verdiende dan € 27.300,00,- kom je niet in aanmerking voor een toevoeging.

Let op: verdiende je in 2017 méér, maar is het inkomen daarna veel minder geworden (bijvoorbeeld als gevolg van ontslag of ziekte), kan een ‘peiljaarverlegging’ worden aangevraagd. De toevoeging kan in dat geval alsnog worden verleend op basis van het huidige inkomen.

Vermogen en resultaat
Naast het inkomen is het vermogen dat je had in het peiljaar ook van belang. Je eigen vermogen moet namelijk minder zijn dan het zogenoemde heffingsvrije vermogen. Het vrijgestelde vermogen per persoon bedraagt € 25.000,-.

Deze tekst tracht de toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand globaal en toegankelijk uit te leggen; er zijn geen rechten aan te ontlenen. Voor alle details kun je terecht op onze website of contact met ons opnemen via info@mediationbureaumn.nl.